Pogoji in določila uporabe

NATANČNO PREBERITE NASLEDNJA NAVODILA ZA UPORABO NAŠE SPLETNE STRANI.

Ta izjava odraža Pogoje in določila uporabe te spletne strani. Spletna stran je pod okriljem GC EUROPE (s sedežem v Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgija).
Z uporabo spletne strani, se strinjate s Pogoji in določili uporabe (“Terms & Conditions”).
Pridružujemo si pravico, da kadarkoli po lastni presoji, spremenimo, dodamo ali odstranimo te Pogoje uporabe ali posamezne dele pogojev. Zato, morate občasno preveriti te Pogoje in določila uporabe za primere sprememb. Z uporabo spletne strani, po spremembah pogojev in določil, predvidevamo, da se strinjate s sprejetjem teh sprememb, ne glede na to, ali ste jih pregledali. V primeru, da se ne strinjate s temi pogoji poslovanja, ne smete uporabljati te spletne strani.

1. Omejitev uporabe materialov
V kolikor ni drugače določeno, se vam podeli neizključna, omejena pravica do dostopa, uporabe in prikaz te spletne strani ter material, ki je namenjen za vašo osebno, nekomercialno rabo, pod pogojem, da se v celoti sklada z določbami teh Pogojev in določil poslovanja.

Zavedate se, da ta stran vsebuje infomacije, programsko opremo, fotografije, video vsebine, besedilo, slike, glasbo, zvoke, vprašanja, ustvarjalne predloge, sporočila, komentarje, povratne inforamacije, ideje, recepte, beležke skice, predmete in druga gradiva( v nadaljnem besedilu kot: “vsebina”), ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, bazami podatkov, patenti, blagovnimi znamkami, poslovnimi skrivnostmi in/ali drugimi lastninskimi pravicami, in te pravice veljajo in ščitijo v vseh oblikah medijev in tehnologij, ki obstajajo zadaj ali se bodo razvile kasneje.
Pri ostalih medijih (ne internet), se posebej nanaša na “Omejitev odgovornosti o oddaji promocijskih elektronskih medijev”.
V vsakem primeru je GC EUROPE lastnik ali imetnih licence teh pravice, zaradi katere je vsa vsebina avtorsko zaščitena v skladu z veljavnimi zakoni o avtorskih pravicah (GC EUROPE ima v lasti avtorske pravice na izbiro, usklajevanje, ureditev in izboljšanje takšnih vsebin). Poleg tega so vse blagovne znamke, ki se pojavljajo na tej spletni strani last njihovih lastnikov. Naše poslovne partnerje, dobavitelje, oglaševalci, sponzorji, lastniki licenca, izvajalci in druge tretje osebe imajo lahko tudi dodatne lastninske pravice na vsebino, ki so na voljo na tej spletni strani.

Iz tega vidika, ne smete spreminjati, objavljati, prenašati, distribuirati, izvajati, sodelovati pri prenosih ali prodaji, ustvarjati izpeljana dela, ali na kakršen koli način izkoriščati, nobene vsebine v celoti ali delno. Ko je vsebina prenešena na vaš računalnik, ne boste dobili nobenega lastniškega deleža v takšni vsebini. Sprememba vsebine ali uporaba vsebine v kakršenkoli namen, vključno a ne omejeno le na uporabo vsebine v tiskani obliki ali na kateremkoli drugem spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju je strogo prepovedana, razen če ste predhodno pridobili naša prisna soglasja. Prav tako je potrebno predhodno pisno soglasje GC EUROPE za objavo povezavene na našo spletno mesto.

Končno se zavezujete, da ne boste sprejeli nobenih ukrepov, ki nalagajo nerazumno ali nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturi spletne strani ali poskušali motiti pravilno delovanje te spletne strani.

2. Varstvo podatkov
Zavezali smo se, da bomo ščitili vašo zasebnost in varnost. Vsi osebni podatki, ki jih zberemo, ob vaši uporabi tega spletnega mesta, se obdelajo v skladu z našo Privacy Policy (politiko zasebnosti). Z uporabo te spletne strani soglašate s tem pravilnikom o zasebnosti.

3. Zahteva za vzorec
Navedeni pogoji se nanašajo na vsa naročila vzorcev:

 • Ponudba velja do izteka zalog.
 • Količina je omejena na en vzorec po kupcu.
 • Dostopno, samo na tržiščih katera sodelujejo v kampaniji brezplačnih vzorcev.
 • Vzorci se lahko naročijo samo v državi ,v kateri ste registrirani.
 • Prosimo, razumite dobavo vzorcev v roku 6 tednov.
 • Vzorci ne bodo poslani na naslov iz države, v kateri ste registrirani.
 • GC EUROPE lahko zavrne zahtevo za naročilo vzorca brez obrazložitve.
 • GC EUROPE si pridržuje pravico do prekinitve ali zamenjave takšnih ponudb bilo kdaj.
 • Brezplačni vzorci se ne smejo prodajati, predstavljati in uporabljati kot trgovsko blago na tržišču.
 • Nepopolna registracija ne bo sprejeta.

4.Zanikanja jamstev (omejitev odgovornosti)
Prosimo, upoštevajte naslednje pomembne omejitve odgovornosti:

 • Vsebina in gradiva na tej spletni strani so na voljo “kot je” in brez kakršnegakoli jamstva, izražena ali implicitna. Razen kot je z zakonom prepovedano, zavračamo vsa jamstva, izrecna ali implicitna, vključno, a ne izrecno omejeno na jamstva za prodajo, zadovoljivosti kakovosti in primernosti za določen namen, kompatibilnosti , varnosti ali točnosti.;
 • Ne GC EUROPE, ne naše podružnice, niti ne naši ali drugi lastniki licenc, ponudniki storitev ali dobavitelji, ne jamčijo, da bo ta spletna stran ali katerakoli funkcija na tej spletni strani lahko delovala neprekinjeno ali brez napak, da bodo vse napake popravljene, ali da bo stran oziroma strežniki omogočili stran brez virusov ali drugih škodljivih komponent.

Razen v primeru namerne kršitve, GC EUROPE - tudi v primeru hude malomarnosti ; prav tako ni odgovoren za:

 • morebitno škodo zaradi tehničnih težav, s katerimi se srečujejo na tej spletni strani, predvsem zaradi virusov, prekinitev dela, spletnih strani tretjih oseb, ki povezujejo to spletno stran, ali ta stran povezuje drugo;
 • vsako škodo, povzročeno z vase IT infrastrukture in katerekoli izgube podatkov, ki izhajajo iz prenašanja elementov na spletni strani;
 • kakršnokoli škodo, ki izhaja iz interaktivnih aplikacij;
 • kakršnokoli škodo, ki se nanaša na vašo uporabo te spletne strani, kjer je glavni vzrok višja sila, dejstva ali tretje osebe, ki niso pod nadzorom GC EUROPE;
 • vsako škodo, ki nastane zaradi udeleženosti finančnih informacij, materialnih napak v podatkih in informacijah na spletni strani, če se dotika drugih oddelkov, iz katerihkoli napak v podatkih in informacijah na spletni strani;
 • kakršnokoli škodo, ki izhaja iz napake, ki jo storite ob uporabi tega spletnega mesta;
 • kakršnokoli škodo, ki izhaja iz vase lastne presoje podatkov in informacij na tej spletni strani.

Te izjave o omejitvi odgovornosti se uporabljajo v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Izrecno razumete in se strinjate, da (v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon), mi in naša lastniško povezana podjetja ne odgovarjamo za neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično, vzorno ali kazenske odškodnine ali katerokoli drugo škodo. Če ste nezadovoljni s katerimkoli delom na naši spletni strani, ali s katerim koli od teh pogojev, je vaše edino in izključno sredstvo prekinitev z vašo uporabo te spletne strani.

5. Povezave do spletnih strani tretjih strank
GC EUROPE lahko zagotovi različne vrste povezav do drugih (tretja stranka) spletnih strani, ki niso v lasti, pod nadzorom ali pa delujejo v celoti ali le delno pod okriljem GC EUROPE. Povezave do takšnih spletnih mest tretjih oseb so na voljo le za vaše udobje in informacije.
Vsebina teh spletnih strani tretjih oseb ni pod nadzorom EC EUROPE, in v primeru, da se odločite za dostop do teh strani, to storite izključno na lastno odgovornost. Dejstvo, da GC EUROPE omogoča povezavo do spletne strani tretje osebe, ne pomeni nujno, da GC EUROPE podpira, dovoljuje ali sponzorira takšno spletno stran ali da je povezan s takšno tretjo stranko. Vsaka omemba proizvodov ali storitev, ki je nameščena za vaše udobje in informacijske namene, ne pomeni potrditve niti priporočilo GC EUROPE.

Poleg tega so spletne strani v lasti, pod nadzorom ali delujejo v celoti ali delno s strani tretjih strank lahko zagotovijo povezave do te spletne strani. Načeloma takšne povezave ni mogoče zagotoviti brez predhodnega pisnega soglasja GC EUROPE. Vendar, tudi če pristine, GC EUROPE nima možnosti, da preuči vsebino teh spletnih strani in nima vpliva ali kakorkoli spremeniti vsebino ali druge lastnosti teh spletnih strani.

6. Odškodnina
Strinjate se z zavarovanjem in neškodljivostjo in po svojih možnostih branite GC EUROPE in naše podružnice, naše in njihove uradnike, direktorje, zaposlene, delničarje, agente in predstavnike pred zahtevki tretjih oseb, odgovornostjo, škodo in/ali stroškov (vključno z vendar ne izključno z razumnimi odvetniškimi taksami in stroški), ki izhajajo iz nepravilne uporabe te spletne strani, kršitve teh pogojev poslovanja in vaše kršitve, ali je kršitev ali uporabi katerikoli drug uporabnik svoj račun v zvezi s to stranjo (na primer: kršitev intelektualne lastnine ali druge pravice katerekoli osebe ali subjekta).

7. Pristojno pravi in izbira formua
Ti pogoji in določila se urejajo in razlagajo v skladu z belgijskimi zakoni, ne uveljavljajo morebitnih načel kolizije zakonov. Strinjate se, da mora biti vsak ukrep v zakonu ali v kapitalu, ki izhajajo iz ali v zvezi z vašo uporabo te spletne strani ali temi pogoji in določili poslovanja vložena samo pred sodišči v Leuven (Belgija), ter strinjate se in predložite osebne pristojnosti na to sodišče za vsak tak ukrep.

8. Razni pogoji
Če je katerakoli določba teh Pogojev in določil poslovanja zdi nezakonita, neveljavna, ali iz kateregakoli razloga neizvršljiva, se ta določba izloči od teh Pogojev in določil poslovanja in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb. Ti pogoji, skupaj z našo politiko zasebnosti so celotna pogodba med vami in name, kart e tiče tega predmeta.

Ta spletna stran je v lasti GC EUROPE NV (družba s sedežem v Belgijia, s sedežem na Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgija). V primeru kakršnihkoli vprašanj ali dvomov, se lahko obrnete na nas preko spletne pošte na info.gce@gc.dental ali po pošti na zgoraj naveden naslov.