Условия за използване

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАШИЯ УЕБСАЙТ.

Настоящият отказ от отговорност отразява Правилата и Условията за Ползване на този сайт. Този сайт се хоства от GC EUROPE (със седалище на Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Белгия).

Използвайки нашия Сайт Вие се съгласявате с тези Правила и Условия за Ползване (“Правила и Условия”).

Ние обаче запазваме правото си, по наше усмотрение, да променяме, добавяме или премахваме тези Правила и Условия или части от тях по всяко време. Следователно, трябва да проверявате периодично тези Правила и Условия за промени. При използването на този Сайт, след извършена промяна на настоящите Правила и Условия , ние предполагаме, че сте се съгласили да приемете тези промени, независимо дали сте ги прочели. Ако не сте съгласни с тези Правила и Условия, не трябва да използвате този Сайт.

1. Ограничения за Използването на Данни
Освен ако не е посочено друго, ние Ви предоставяме не-изключително, не прехвърлимо, ограничено право на достъп, ползване и показване на този Сайт и данните, предоставени в него за Ваша лична, некомерсиална употреба, при условие че тя отговаря напълно на разпоредбите на посочените Правила и Условия.

Вие се съгласявате, че този Сайт съдържа информация, софтуер, снимки, видео, текст, графики, музика, звуци, въпроси, креативни предложения, съобщения, коментари, отговори, идеи, препоръки, бележки, чертежи, статии и други материали (по-долу наречени: “Съдържание”), които са защитени с авторски права, права за бази данни, патенти, търговски марки, търговски тайни и / или други права на собственост, както и че тези права са валидни и защитени във всички формуляри, медии и технологии, съществуващи сега или развиващи се в бъдеще.

За други медии, различни от интернет, ние специално се обръщаме към нашия “Disclaimer on Promotional Electronic Media Give a Ways”.

Във всеки случай, GC EUROPE е собственик или притежава лиценз за тези права, в резултат на което цялото Съдържание има авторски права по силата на приложимите закони за авторското право (и GC EUROPE притежава авторското право върху подбора, координацията, подреждането и усъвършенстването на това Съдържание). Освен това, всички търговски марки, налични в този Сайт са търговски марки на съответните им собственици. Нашите търговски партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори, лицензодатели, изпълнители и други трети страни също могат да имат допълнителни права на собственост върху Съдържанието, което те предоставят в този сайт.

От тази гледна точка, Вие не може да променяте, публикувате, предавате, разпространявате, представяте, участвате в прехвърляне или продажба, създавате производни произведения, или по някакъв начин да експлоатирате съдържанието, изцяло или частично. Когато съдържанието се изтегля на компютъра Ви, Вие не получавате право на притежание върху това Съдържание. Изменение на Съдържанието или употреба на Съдържанието за каквито и да е цели, включително, но не само, използването на Съдържанието в печатна форма или на друг сайт или в мрежова компютърна среда, е строго забранено, освен ако не е получено нашето предварителното писмено съгласие. Вие също така трябва да имате предварително писмено съгласие от GC EUROPE, за да направите препратка към нашия сайт.

И накрая, Вие се задължавате да не предприемате никакви действия, които прилагат несъобразно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на Сайта или пречат на правилното функциониране на този Сайт.

2. Защита на Данните
Ние се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност и сигурност. Всички лични данни, които събираме от Вас, когато използвате този сайт, ще бъдат обработвани в съответствие с нашата Декларация за Поверителност. Чрез използването на този Сайт, вие се съгласявате с тази Декларация за поверителност.

3. Искане на мостри
Следните условия се прилагат за всички молби за мостри:

 • Офертата е валидна до изчерпване на количествата.
 • Мострите са ограничени до една за клиент.
 • Предлага се само на пазари, включени в кампании за безплатни мостри.
 • Мострите могат да бъдат поискани в рамките на страната, в която сте се регистрирали.
 • Моля, изчакайте до шест седмици за доставка.
 • Мострите няма да бъдат изпратени до адреси извън територията на страната, в която сте се регистрирали.
 • GC EUROPE може да отхвърли искането за мостри по свое усмотрение.
 • GC EUROPE си запазва правото да прекрати или промени тези оферти по всяко време.
 • Безплатните мостри не трябва да се продават, предлагат на пазара или използват като стока.
 • Непълна регистрация няма да бъде взета под внимание.

4.Условия за ползване на гаранции
Моля, обърнете внимание на следните важни условия за ползване на гаранции:

 • Съдържанието и данните в този Сайт се предоставят “както е” и без каквито и да било гаранции, нито допълнителни или подразбиращи се. С изключение на забранените от закона, ние отказваме всякакви гаранции, преки или косвени, включващи, но не ограничаващи се до гаранции за разпространение, удовлетворение от качеството и приложение за определена цел, съвместимост, сигурност, или точност;
 • Нито GC EUROPE, нито един от нашите партньори, нито някой от нашите или техните съответни лицензодатели, лицензополучатели, доставчици на услуги или доставчици гарантират, че този сайт или която и да е негова функция, няма да бъдат непрекъснати и без грешки, че всички нередности ще бъдат отстранявани , или че този сайт или сървърите, които поддържат този сайт, са без вируси или други вредни компоненти.

Освен в случаите на умишлено неправомерно поведение, GC EUROPE- дори в случай на груба -небрежност не носи отговорност за:

 • щети, причинени от технически проблеми, възникнали в този сайт, най-вече поради вируси, прекъсване на услугата, уебсайтове на трети страни, към които този сайт води или които водят към този сайт;
 • всички щети, причинени на Вашата ИТ инфраструктура и всяка загуба на информация в резултат на изтегляне на елементи от сайта;
 • щети, причинени от интерактивни приложения;
 • всички щети, свързани с Вашето използване на този сайт, за които основната причина са форсмажорни обстоятелства, факти или на трети лица, които не са под контрола на GC EUROPE;
 • щети, причинени от материални грешки в данните и информацията на сайта (доколкото се отнасят до финансовия раздел) и от всички други грешки в данните и информацията на сайта (доколкото се отнасят до други раздел);
 • щети, причинени от грешки, които Вие допускате, при използването на този сайт;
 • щети, причинени от собствената Ви оценка на данните и информацията на този сайт.

Тези условия се прилагат в пълна степен, позволена от закона. Вие изрично разбирате и се съгласявате, че (в максимална степен, позволена от закона) ние и нашите филиали, не носим отговорност за преки, косвени, случайни, специални, инцидентни, назидателни или наказателни щети, нито някакви други щети изобщо. Ако сте недоволни от някаква част от нашия сайт, или с някое от тези правила и условия, ваше единствено и ексклузивно право е да прекратите на използването на този сайт.

5. Връзки към сайтове на трети страни
GC EUROPE може да предостави различни видове връзки към други сайтове (на трета страна), които не са притежание, контролирани или задвижвани изцяло или частично от GC EUROPE. Връзките към такива сайтове на трети страни са предоставени само за ваше удобство и информация.
Съдържанието в тези сайтове на трети страни не е под контрол GC EUROPE, а ако решите да влезете в такъв сайт, вие правите това изцяло на свой риск. Фактът, че GC EUROPE осигурява връзка с уебсайт на трета страна не означава непременно, че GC EUROPE подкрепя, разрешава или спонсорира всеки такъв сайт, или че той е свързан с такова трето лице. Всяко споменаване на продукти на трети лица или услуги, които те предоставят са само за Ваше удобство и имат информационна цел, но не представляват одобрение, нито препоръка на такива продукти или услуги от GC EUROPE.

Нещо повече, уеб сайтове собственост, контролирани или задвижвани изцяло или частно от трети страни могат да предоставят връзки към този сайт. По принцип такава връзка не може да бъде предоставена, без предварителното писмено съгласие на GC EUROPE. Въпреки това, дори когато се съгласява, GC EUROPE не разполага с възможност да провери съдържанието на тези сайтове и няма влияние или думата за съдържанието им, или други характеристики на тези сайтове.

6. Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите, предпазвате и, по наш избор, да защитавате GC EUROPE и нашите Партньори, а нашите и техните служители, директори, служители, акционери, служители и представители от всички и всякакви претенции на трети страни, отговорност, щети и / или разходи (включително, но не само до разумни адвокатски хонорари и разноски), произтичащи от неподходящо използване на този Уеб сайт, Вашето нарушаване на настоящите Правила & Условия, или нарушение от Вас или от друг потребител, който използва профила Ви в този сайт (например: при нарушение на интелектуална собственост или друго право на всяко физическо или юридическо лице).

7. Прилагане на закона и избор на наказание
Тези Правила и Условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Белгия, без да се повлияват от които и да са принципи на конфликти в закона. Вие се съгласявате, че всяко действие на закона или наказуемост, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт или тези Правила и Условия, се изисква само от Съда в Льовен (Белгия) и настоящото Вие се съгласявате и предоставяте на личната компетентност на този съд с целите на оспорване на всяко такова действие.

8. Други Условия
Ако някоя от клаузите на настоящите Правила и Условия са незаконни, невалидни, или по някаква причина неприложими, то тогава тази разпоредба трябва да бъде извадена от тези Правила и Условия, и да не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Тези Правила и Условия, заедно с нашата Декларация за поверителност са цялото споразумение между Вас и нас във връзка с въпроса, поставен тук.

Този сайт се управлява от GC EUROPE NV (компания, регистрирана в Белгия, със седалище и адрес на Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Белгия). Ако имате някакви въпроси или притеснения, можете да се свържете с нас на електронната поща на info.gce@gc.dental или по пощата на горепосочения адрес.