Käyttöaika ja olosuhteet

LUKEKAA HUOLELLISESTI SEURAAVAT VERKKOSIVUJEMME KÄYTTÖÖN SOVELLETTAVAT EHDOT.

Tämä vastuuvapauslauseke heijastaa näiden verkkosivujen käyttöön sovellettavia ehtoja. Näiden verkkosivujen ylläpitäjä on GC EUROPE (jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgia).

Käyttämällä verkkosivujamme hyväksytte nämä käyttöehdot (“ehdot”).

Pidätämme kuitenkin oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai muokata näitä ehtoja tai niiden osia tai poistaa ne milloin tahansa. Tarkistakaa siksi ajoittain, onko näihin ehtoihin tehty muutoksia. Jos käytätte näitä verkkosivuja sen jälkeen, kun olemme muokanneet näitä ehtoja, oletamme teidän hyväksyneen nämä muutokset, olittepa perehtynyt niihin tai ette. Jos ette hyväksy näitä ehtoja, teidän ei pidä käyttää näitä verkkosivuja.

1. Materiaalien käyttörajoitukset
Ellei muuta ole erikseen sovittu, myönnämme näiden verkkosivujen ja niiden sisältämän materiaalin käyttöön ei-yksinoikeutetun, siirtokelvottoman, rajoitetun oikeuden henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että noudatatte täysin näitä ehtoja.

Tiedostatte, että nämä verkkosivut sisältävät tietoja, ohjelmia, valokuvia, videoita, tekstiä, kuvia, musiikkia, ääntä, kysymyksiä, luovia ehdotuksia, viestejä, kommentteja, palautetta, ideoita, reseptejä, huomautuksia, piirustuksia, artikkeleita ja muuta materiaalia (joista jäljempänä käytetään yhteistä nimitystä “sisältö”), jotka on suojattu tekijänoikeuksin, tietokantaoikeuksin, patentein, tavaramerkein, liikesalaisuuksina ja/tai muiden omistusoikeuksien perusteella ja että nämä oikeudet ovat voimassa ja suojattuja kaikissa muodoissa, kaikilla tallennusvälineillä ja teknologioilla, joita on kehitetty tai kehitetään myöhemmin.

Muiden medioiden kuin Internetin osalta viittaamme erityisesti “Myynninedistämistarkoituksessa luovutettuja sähköisiä tallennusvälineitä koskevaan vastuuvapauslausekkeeseemme”.

Joka tapauksessa GC EUROPE on näiden oikeuksien omistaja tai niiden käyttöoikeuksien haltija, minkä johdosta kaikki sisältö on suojattu sovellettavan tekijänoikeuslainsäädännön nojalla (ja GC EUROPE omistaa tekijänoikeuden tällaisen sisällön valintaa, koordinointia, järjestelyä ja kehittämistä koskien). Lisäksi kaikki näillä verkkosivuilla näkyvät tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Myös kauppakumppaneillamme, tavarantoimittajilla, mainostajilla, sponsoreilla, lisenssinantajilla, urakoitsijoilla ja muilla kolmansilla osapuolilla voi olla omistusoikeuksia sisältöön, jota he tarjoavat käyttöön näillä verkkosivuilla.

Tältä kannalta katsottuna sisällön muokkaaminen, julkaiseminen, lähettäminen, jakaminen, suorittaminen, sen siirtoon tai myymiseen osallistuminen, siihen perustuvien töiden luominen tai sen muu hyödyntäminen kokonaisuutena tai osittain ei ole sallittua. Sisällön lataaminen tietokoneelle ei tuo mukanaan mitään omistusoikeutta sisältöön. Sisällön muokkaaminen tai sen käyttö muihin tarkoituksiin, mukaan lukien rajoituksetta painetussa muodossa olevan tai muilla verkkosivuilla tai ATK-verkkoympäristössä olevan sisällön käyttö on ehdottomasti kiellettyä, ellemme ole etukäteen kirjallisesti myöntäneet siihen lupaa. Myös verkkosivuillemme johtavan hyperlinkin määrittämiseen tarvitaan GC EUROPEn etukäteen myöntämä kirjallinen lupa.

Lisäksi sitoudutte olemaan ryhtymättä mihinkään toimiin, joista aiheutuu kohtuuton tai suhteettoman suuri kuormitus verkkosivujen rakenteeseen tai joilla pyritään haittaamaan näiden verkkosivujen asianmukaista toimintaa.

2. Tietosuoja
Olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttänne ja turvallisuuttanne. Kaikkia henkilötietoja, joita keräämme teistä näitä verkkosivuja käyttäessänne, käsitellään yksityisyyspolitiikkamme mukaisesti. Näitä verkkosivuja käyttämällä suostutte tähän yksityisyyspolitiikkaan.

3. Näytepyynnöt
Seuraavat ehdot pätevät kaikkiin näytepyyntöihin:

 • Tarjous on voimassa niin kauan kuin varastoa riittää.
 • Vain yksi näyte asiakasta kohden.
 • Näytteitä on saatavilla vain niillä alueilla, jotka ovat mukana ilmaisnäytekampanjassa.
 • Näytteitä voi pyytää vain maassa, jossa on rekisteröityneenä.
 • Toimitus saattaa kestää jopa kuusi viikkoa.
 • Näytteitä ei lähetetä rekisteröintimaan ulkopuolisiin osoitteisiin.
 • GC EUROPE voi kieltäytyä lähettämästä näytettä.
 • GC EUROPE varaa oikeuden lakkauttaa tämän tarjouksen tai muuttaa sen sisältöä milloin tahansa.
 • Ilmaisnäytteitä ei saa myydä, tuoda markkinoille tai käyttää kauppatavarana.
 • Keskeneräistä rekisteröitymistä ei oteta huomioon.

4.Takuun rajoitukset
Huomatkaa seuraavat tärkeät takuun rajoitukset:

 • Näiden verkkosivujen sisältö ja niiden sisältämät materiaalit toimitetaan “sellaisenaan” ilman minkäänlaista nimenomaista tai välillistä takuuta. Lainsäädännön vaatimia tilanteita lukuun ottamatta kieltäydymme myöntämästä minkäänlaista nimenomaista tai välillistä takuuta, mukaan lukien rajoituksetta takuut kaupaksikäymisestä, tyydyttävästä laadusta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, vaatimustenmukaisuudesta, turvallisuudesta tai tarkkuudesta;
 • GC EUROPE, tytäryhtiömme, meidän tai niiden lisenssinantajat, lisenssinhaltijat, palveluntarjoajat tai tavarantoimittajat eivät takaa, että nämä verkkosivut tai niiden sisältämät toiminnot toimisivat keskeytyksittä tai olisivat virheettömiä, että kaikki virheet korjattaisiin tai että nämä verkkosivut tai palvelimet, joiden välityksellä niitä käytetään, olisivat vapaita viruksista ja muista haitallisista komponenteista.

Tahallisesta rikkomuksesta johtuvia tapauksia lukuun ottamatta GC EUROPE ei - törkeästä huolimattomuudesta johtuvissa tapauksissakaan - vastaa myöskään:

 • vahingoista, jotka johtuvat näiden verkkosivujen teknisistä ongelmista, etenkään viruksista, palvelukatkoksista tai kolmansien osapuolten verkkosivuista, joihin näillä verkkosivuilla on linkki tai joilla on linkki näihin verkkosivuihin;
 • IT-infrastruktuurillenne aiheutuneesta vahingosta tai tietojen häviämisestä, jota aiheutuu näiden verkkosivujen elementtien lataamisesta;
 • interaktiivisista sovelluksista johtuvista vahingoista;
 • vahingoista, jotka liittyvät näiden verkkosivujen käyttöön ja joiden pääasiallinen syy ovat ylivoimaiset esteet, tiedot tai kolmannet osapuolet, joihin GC EUROPE ei voi vaikuttaa;
 • vahingoista, jotka johtuvat talouden osalta huomattavista virheistä verkkosivujen tiedoissa ja muiden asioiden osalta mistä tahansa verkkosivujen tiedoissa olevasta virheestä;
 • vahingoista, jotka johtuvat näitä verkkosivuja käyttäessänne tekemistänne virheistä;
 • vahingoista, jotka johtuvat näiden verkkosivujen sisältämien tietojen omakohtaisesta arvioinnistanne.

Näitä rajoituksia noudatetaan niiltä osin kuin laki sen sallii. Ymmärrätte ja suostutte nimenomaisesti siihen, että (siinä määrin kuin laki tämän rajoituksen sallii) me tai tytäryhtiömme emme vastaa mistään suorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä, tuottamuksellisista tai esimerkillisistä vahingoista, rangaistuskorvauksista tai mistään muista vahingoista. Jos olette silti tyytymätön johonkin verkkosivujemme osaan tai näihin ehtoihin, ainoa ja kaiken muun pois sulkeva mahdollisuutenne tilanteen korjaamiseen on näiden verkkosivujen käytön lopettaminen.

5. Linkit kolmansien osapuolten sivuille
GC EUROPE voi käyttää erityyppisiä linkkejä muille (kolmansien osapuolten) verkkosivuille, joita GC EUROPE ei omista, hallitse tai käytä kokonaisuudessaan eikä osittain. Linkit näille kolmansien osapuolten verkkosivuille tarjotaan ainoastaan käyttäjien auttamiseksi ja heidän tiedokseen.

GC EUROPE ei voi vaikuttaa näiden kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältöön, ja jos päätätte käyttää tällaisia verkkosivuja, teette sen täysin omalla vastuullanne. Se, että GC EUROPE tarjoaa linkin kolmannen osapuolen verkkosivuille, ei välttämättä tarkoita, että GC EUROPE hyväksyisi, valtuuttaisi tai tukisi sivuja tai että se olisi yhteydessä kyseiseen kolmanteen osapuoleen. Kolmannen osapuolen tuotteisiin tai palveluihin viittaava mainita, joka tarjotaan käyttöönne ainoastaan mukavuus- ja tiedotussyistä, ei tarkoita, että GC EUROPE hyväksyisi tai suosittelisi kyseisiä tuotteita tai palveluita.

Lisäksi kolmannet osapuolet voivat lisätä kokonaan tai osittain omistamilleen, ylläpitämilleen tai käyttämilleen verkkosivuille linkkejä näille verkkosivuille. Periaatteessa tällaista linkkiä ei saa lisätä ilman GC EUROPEn etukäteen kirjallisesti antamaa lupaa. Silloinkin, kun GC EUROPE tähän suostuu, sillä ei ole mahdollisuutta tutkia näiden verkkosivujen sisältöä eikä se pysty millään tavalla vaikuttamaan näiden verkkosivujen sisältöön tai muihin ominaisuuksiin.

6. Vahingonkorvaukset
Suostutte hyvittämään GC EUROPElle ja tytäryhtiöillemme sekä meidän tai niiden virkailijoille, johtajille, työntekijöille, osakkaille, välittäjille ja edustajille mahdolliset kolmansille osapuolille maksettavat vahingonkorvaukset, vastuut, vahingot ja/tai kustannukset (mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajajien palkkiot ja kulut), joita aiheutuu epäasianmukaisesta näiden verkkosivujen käytöstänne, näiden ehtojen rikkomisesta tai rikkomuksestanne tai jonkun muun käyttäjän puolestanne tekemästä rikkomuksesta tai käytöstä näihin verkkosivuihin liittyen (esimerkiksi toisen henkilön tai organisaation immateriaaliomaisuuteen tai muuhun liittyvän oikeuden vastainen rikkomus) sekä suojaamaan näitä niistä johtuvilta haitoilta ja meidän niin halutessamme puolustamaan näitä niihin liittyvissä asioissa.

7. Sovellettava laki ja oikeuspaikan valinta
Näihin ehtoihin sovelletaan Belgian lakia ja ne on laadittu Belgian lain mukaisesti aiheuttamatta mitään periaatteellisia lainsäädännöllisiä ristiriitoja. Suostutte siihen, että näiden verkkosivujen tai näiden ehtojen käytöstänne johtuvat tai niihin liittyvät oikeusjutut käsitellään ainoastaan Leuvenin tuomioistuimessa (Belgiassa) ja suostutte täten henkilökohtaisesti siirtämään tuomiovallan tälle tuomioistuimelle tällaisen oikeusjutun ratkaisun osalta.

8. Muut ehdot
Jos jokin näiden ehtojen kohta on lainvastainen tai mitätön tai sitä ei jostain syystä voida panna täytäntöön, kyseinen kohta katsotaan erilliseksi näistä ehdoista eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpantavuuteen. Nämä ehdot ja yksityisyyspolitiikkamme muodostavat koko teidän ja meidän välisemme sopimuksen tämän aiheen osalta.

Näitä verkkosivuja ylläpitää GC EUROPE NV (Belgiassa perustettu yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgia). Jos teillä on kysyttävää tai huolenaiheita, voitte ottaa meihin yhteyden joko sähköpostitse osoitteeseen info.gce@gc.dental tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen.