Uvjeti i pravila korištenja

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE SLJEDEĆE UVJETE VEZANO UZ KORIŠTENJE NAŠIH INTERNETSKIH STRANICA.

Ova izjava o ograničenju odgovornosti odnosi se na Uvjete i pravila korištenja ovih internetskih stranica. Ove internetske stranice uređuje GC EUROPE (s registriranim sjedištem na adresi Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgija).

Korištenjem naših internetskih stranica suglasni ste s ovim Uvjetima i pravilima korištenja.

Zadržavamo pravo, u vlastitoj diskreciji, promjene, prilagodbe, dodavanja ili ukidanja ovih Uvjeta i pravila korištenja ili njihovih dijelova u bilo koje doba. Stoga treba redovito provjeravati promjene ovih Uvjeta i pravila korištenja. Korištenjem ovih internetskih stranica nakon promjene ovih Uvjeta i pravila korištenja smatramo da ste suglasni s tim promjenama, bez obzira jeste li ih pregledali. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima i pravilima korištenja, ne trebate koristiti naše internetske stranice.

1. Ograničenje korištenja materijala
Ako nije drugačije navedeno, odobravamo vam neekskluzivno, neprenosivo i ograničeno pravo pristupa, korištenja i izlaganja ovih internetskih stranica i materijala koji se na njima nalaze za vlastitu, nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da ste u potpunosti suglasni s odredbama ovih Uvjeta i pravila korištenja.

Ovime potvrđujete da ove internetske stranice sadrže podatke, softver, slike, video, tekst, grafiku, glazbu, zvukove, pitanja, kreativne prijedloge, poruke, komentare, povratne informacije, ideje, recepte, bilješke, crteže, članke i ostale materijale (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom: “Sadržaj”) koji su zaštićeni autorskim pravom, pravom o bazama podataka, patentima, zaštitnim znacima, poslovnim tajnom i/ili drugim vlasničkim pravima, te da su ta prava važeća i zaštićena u svim sada postojećim i kasnije razvijenim oblicima, medijima i tehnologijama.

Za ostale medije osim interneta, izričito se pozivamo na svoju “Izjavu o ograničenju odgovornosti vezano uz promotivne sadržaje elektronskih medija”.

U svakom slučaju, GC EUROPE je vlasnik ili nositelj navedenih prava na temelju kojih je sav Sadržaj zaštićen autorskim pravom sukladno važećim zakonima o autorskim pravima (i GC EUROPE je vlasnik prava vezano uz odabir, koordinaciju, uređenje ili poboljšanje takvog Sadržaja). Pored toga, svi zaštitni znaci koji se pojavljuju na ovim internetskim stranicama su zaštitni znaci pojedinačnih vlasnika. Naši komercijalni partneri, dobavljači, oglašivači, sponzori, davatelji dozvola, ugovaratelji i druge treće strane mogu također imati dodatna vlasnička prava vezano uz Sadržaj koji objavljuju na ovim internetskim stranicama.

Vezano uz navedeno, nije dozvoljeno mijenjanje, objava, prijenos, distribucija i izvođenje Sadržaja, kao ni sudjelovanje u njegovom prijenosu ili prodaji, izrada njegovih inačica ili na bilo koji način korištenje bilo kojeg Sadržaja u cjelini ili djelomično. Preuzimanjem Sadržaja na računalo ne dobiva se nikakav vlasnički interes u njemu. Prilagodbe Sadržaja ili njegovo korištenje za bilo koju drugu svrhu, uključujući, no ne ograničavajući se na korištenje Sadržaja u tiskanom obliku ili na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici ili na umreženom računalu, strogo je zabranjeno, osim uz našu prethodnu pismenu dozvolu. Također je potrebno prethodno pismeno odobrenje tvrtke GC EUROPE za izradu hiperveze za našu internetsku stranicu.

Osim toga se obvezujete da nećete poduzimati aktivnosti koje predstavljaju nerazumno ili neproporcionalno veliko opterećenje za infrastrukturu ovih internetskih stranica ili koje mogu ometati nesmetani rad internetskih stranica.

2. Zaštita podataka
Cilj nam je zaštiti vašu privatnost i sigurnost. Bilo koji osobni podaci koje prikupimo od vas pri korištenju ovih internetskih stranica bit će obrađeni sukladno našoj Politici privatnosti. Korištenjem ovih internetskih stranica suglasni ste s našom Politikom privatnosti.

3. Narudžba uzoraka
Navedeni uvjeti se primjenjuju na sve narudžbe uzoraka:

 • Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
 • Količina je ograničena na jedan uzorak po kupcu.
 • Dostupno samo na tržištima koja podržavaju kampanje besplatnim uzorcima.
 • Uzorci se mogu naručiti samo u zemlji u kojoj ste registrirani.
 • Molimo uvažite isporuku uzoraka u roku od 6 tjedana.
 • Uzorci neće biti isporučeni na adresu izvan zemlje u kojoj ste registrirani.
 • GC EUROPE može odbiti zahtjev za narudžbu uzoraka po vlastitom nahođenju.
 • GC EUROPE zadržava pravo prekida ili izmjene ovakvih ponuda u bilo koje vrijeme.
 • Besplatni uzorci se ne smiju prodavati, iznositi na tržište ili koristiti kao trgovačka roba.
 • Nepotpune registracije neće biti uzete u obzir.

4.Ograničenje jamstva
Skrećemo pozornost na sljedeća važna ograničenja jamstva:

 • Sadržaj i materijali na internetskim stranicama dostupni su “u postojećem obliku” bez jamstava bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih. Osim u mjeri kako je zabranjeno zakonom, odričemo se svih jamstava, izričitih ili implicitnih, uključujući no ne ograničavajući se na implicitna jamstva sposobnosti prodaje, zadovoljavajuće kvalitete i prilagođenosti određenoj svrsi, kompatibilnosti, sigurnosti ili točnosti;
 • Ni GC EUROPE niti bilo koja naša podružnica, naši ili njihovi davatelji i primatelji dozvola, pružatelji usluga ili dobavljači ne jamče da ove internetske stranice ili bilo koja funkcija sadržana u njima neće biti bez prekida ili bez grešaka, da će svi nedostaci biti ispravljeni, niti da ove internetske stranice ili server koji čini ove internetske stranice dostupnima ne posjeduju viruse ili druge štetne komponente.

Osim u slučaju namjernog lošeg postupanja, GC EUROPE također neće - čak ni i u slučaju velikog propusta - biti odgovoran za:

 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz tehničkih problema koji se jave na ovim internetskim stranicama, osobito uslijed virusa, prekida usluge i internetskih stranica trećih strana, na koje ove internetske stranice imaju linkove ili koje imaju linkove na ove internetske stranice;
 • bilo kakvu štetu nanesenu vašoj informacijsko-telekomunikacijskoj infrastrukturi i bilo koji gubitak podataka uslijed preuzimanja elemenata s naših internetskih stranica;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz interaktivnih aplikacija;
 • bilo kakvu štetu vezano uz korištenje ovih internetskih stranica čiji je glavni uzrok viša sila, činjenice ili treće strane koje ne kontrolira GC EUROPE;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi, ukoliko se radi o području financijskih informacija, iz materijalnih grešaka u podacima i informacijama na našim internetskim stranica, a ukoliko se radi o drugim područjima, koja proizlazi iz bilo kakve greške u podacima ili informaciji na internetskim stranicama;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz grešaka koje prouzročite u korištenju ovih internetskih stranica;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz vlastite ocjene podataka i informacija na ovim internetskim stranicama.

Ova ograničenja odgovornosti primjenjuju se u maksimalnom opsegu dozvoljenom zakonom. Izričito razumijete i suglasni ste da (u maksimalnom opsegu dozvoljenom zakonom) mi i naše povezane tvrtke nismo odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu, primjernu ili kaznenu štetu, ili bilo kakvu drugu štetu. Ako niste zadovoljni bilo kojim dijelom naših internetskih stranica ili Uvjetima i pravilima njihovog korištenja, vaš jedini i isključivi pravni lijek je prekid korištenja ovih internetskih stranica.

5. Linkovi na stranice trećih strana
GC EUROPE može pružiti različite vrste linkova za druge internetske stranice (od trećih strana) koje nisu u potpunosti ili djelomično u vlasništvu ili kontroli GC EUROPE, niti ih GC EUROPE održava. Linkovi na internetske stranice takvih trećih strana pružaju se samo vama kao pogodnost ili za informaciju.

Sadržaj bilo kojih internetskih stranica takvih trećih strana ne kontrolira GC EUROPE te ako im odlučite pristupiti, to činite potpuno na vlastiti rizik. Činjenica da GC EUROPE pruža link za internetske stranice trećih strana ne znači nužno da GC EUROPE preporuča, odobrava ili sponzorira bilo koju takvu stranicu ili da je povezan s takvom trećom stranom. Bilo kakvo spominjanje proizvoda ili usluga trećih strana, što se provodi samo vama za pogodnost i informaciju, ne znači odobrenje ili preporuku takvih proizvoda ili usluga od strane GC EUROPE.
Nadalje, internetske stranice, čiji je vlasnik, ili ih kontrolira ili održava u potpunosti ili djelomično treća strana mogu pružati linkove na ove stranice. Načelno se takav link ne može dati bez prethodne pismene suglasnosti GC EUROPE. Međutim, i ako da suglasnost, GC EUROPE nema mogućnost pregledavanja sadržaja tih stranica i time nema nikakvog utjecaja na sadržaj ili druge elemente tih stranica.

6. Naknada štete
Ovime ste suglasni da ćete obeštetiti, ne smatrati odgovornim te, po našem zahtjevu, braniti GC EUROPE i naše podružnice te naše i njihove službenike, direktore, zaposlenike, dioničare, agente i predstavnike od zahtjeva, odgovornosti, šteta i/ili troškova (uključujući no ne ograničavajući se na razumne odvjetničke naknade i troškove) trećih strana koji proizlaze iz nepravilnog korištenja ovih internetskih stranica, vašeg kršenja ovih Uvjeta i pravila ili vaše povrede prava, ili povrede ili korištenja vašeg računa od strane bilo kojeg drugog korisnika vezano uz ove internetske stranice (na primjer: povreda prava intelektualnog vlasništva ili drugih prava bilo koje fizičke ili pravne osobe).

7. Važeće pravo i odabir suda
Ovi Uvjeti i pravila izrađeni su i tumače se u skladu s belgijskim zakonom, bez primjene bilo kakvih načela sukoba zakona. Suglasni ste da ćete bilo kakve sudske tužbe koje proizlaze ili se odnose na vaše korištenje ovih internetskih stranica ili ovih Uvjeta i pravila podnijeti samo pred sudovima u Leuvenu (Belgija) te ste ovime suglasni i predajete takve sporove u nadležnost tih sudova.

8. Ostale odredbe
Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta i pravila nezakonita, nevažeća ili iz bilo kojeg razloga neprovediva, ta se odredba može izdvojiti iz ovih Uvjeta i pravila i neće utjecati na važenje ili provođenje ostalih odredbi. Ovi Uvjeti i pravila zajedno s našom Politikom privatnosti čine cjelokupni ugovor između nas i vas koji se odnosi na predmet ovog teksta.

Ove internetske stranice održava GC EUROPE NV (tvrtka osnovana u Belgiji, s registriranim sjedištem na adresi Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgija). U slučaju pitanja ili nejasnoća, možete nas kontaktirati na email info.gce@gc.dental ili poštom na gore navedenu adresu.