Felhasználás feltételek

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET HONLAPUNK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN.

Jelen nyilatkozat a honlap használatának feltételeit tartalmazza. Ez a honlap a GC EUROPE (székhely: Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgium) tulajdona.

Honlapunk használatával Ön elfogadja a felhasználási feltételeket (ld. “Felhasználási feltételek”).

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsuk annak részének vagy egészének kiegészítésével, eltávolításával, megváltoztatásával. Ezért felhasználóinknak javasoljuk ezen feltételek időszakos átolvasását a változtatások megismerése érdekében.
Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket függetlenül attól, elolvasta-e. Amennyiben nem ért egyet a felhasználás feltételeivel, kérjük, ne használja a honlap szolgáltatásait.

1. Honlap tartalmának felhasználási feltételei
Amennyiben egyéb rendelkezés nem határozza meg, oldalunkon biztosított tartalom nem kizárólagos, nem átadható, korlátozottan elérhető, használható és megosztható személyes, nem kereskedelmi céllal, feltéve, hogy az a felhasználás feltételeinek megfelel.

Ön elismeri, hogy a Honlapon található információk, programok(szoftver), képek, videók, szövegek, grafikák, zene, hangok, kérdések, kreatív javaslatok, üzenetek, kommentek, visszajelzések, ötletek, receptek, feljegyzések, rajzok, cikkek és más anyagok (ezentúl összesítő nevükön: “Tartalom”) szerzői-, adatgyűjtési-, szabadalmi jogok, kereskedelmi titok/és egyéb tulajdoni jogok által védettek minden formában, a média és technológia jelenlegi és jövőbeni lehetőségeit magában foglalva.

Az Interneten kívüli egyéb média használatára vonatkozóan olvassa el “Jogi nyilatkozat elektronikus reklámajándékokról” szóló tájékoztatásunkat.

GC EUROPE ezeknek a szabályoknak az engedélyezett mindenkori tulajdonosa, melynek értelmében minden Tartalom szerzői jog védelme alatt áll (a GC EUROPE szintén szerzői joggal él a Tartalmak kiválasztásában, koordinálásában, elhelyezésében és kiemelésében). Továbbá, minden védjegy, amely megjelenik az oldalon annak bejegyzett tulajdonosának védjegye. Kereskedői partnereink, beszállítóink, hirdetőink, szponzoraink, licenszet adóink, vállalkozóink és minden más harmadik partner rendelkezhet további tulajdonlási joggal a Tartalomban, melyeket a Honlapon közzé tehet.

A Felhasználó a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem publikálhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. A Tartalom számítógépre való letöltésével nem szerez tulajdonjogot a Tartalom felett. Üzemeltető vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalom bármely más felhasználásra történő módosítása, beleértve annak nyomtatott formában történő felhasználását, vagy bármely más Honlapon vagy belső hálózatban való használata szigorúan tilos. Honlapunkra vonatkozó hivatkozások alkalmazásához a GC EUROPE előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

Felhasználó vállalja, hogy a Honlap infrastruktúráját nem terheli le indokolatlanul- vagy aránytalanul nagy tartalommal, illetve tartalommal, mely megpróbálja meggátolni a Honlapot annak megfelelő működésében.

2. Adatvédelem
A GC EUROPE védi az Ön személyes adatait és biztonságát. Minden adat, amit Honlapunk látogatása során megkapunk Öntől az Adatvédelmi szabályaink szerint kerül feldolgozásra. Honlapunk használatával Ön beleegyezik Adatvédelmi Szabályainkba.

3. Termékminta igénylése
Termékminta igénylésére a következő feltételek vonatkoznak:

 • Az ajánlat időtartalma a készlet erejéig tart.
 • Egy felhasználó csak egy mintát kaphat.
 • Csak az ingyenes mintaszórásban résztvevő piacokon elérhető.
 • A minták csak abban az országban igényelhetők, amelyben Ön regisztrálva van.
 • A kiszállítás időtartama akár 6 hét is lehet.
 • Nem szállítunk mintákat annak az országnak a határain kívülre, amelyben ön regisztrálva van.
 • A GC EUROPE fenntartja a jogot, hogy bármely mintarendelés teljesítését saját belátása szerint megtagadhassa.
 • A GC EUROPE fenntartja a jogot, hogy ezen ajánlatait bármikor megváltoztassa, vagy megszüntesse.
 • Az ingyenes minták kereskedelmi forgalomba nem kerülhetnek.
 • Hiányosan kitöltött regisztrációt nem fogadunk el.

4.Jogi nyilatkozat a jótállásról
Kérjük, figyelmesen olvassa el alábbi jótállási nyilatkozatainkat:

 • A Holnap tartalmát változtatás nélkül (“as is”) kínáljuk, “ahogy vannak” és “ahogy hozzáférhetők”, mindennemű garancia nélkül (sem kifejezve, sem vélelmezve). A jog által előírtakon túl, beleértve, de nem kizárólagosan a forgalomba hozhatóságot és konkrét célra való alkalmazhatóságot, ezen oldalak elérhetőségével, szabatosságával, minőségével, biztonságával, kapcsolatban, semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát nem vállalunk.
 • Sem a GC EUROPE, sem bármely társvállalata, bármely licenszet adó, vagy engedélyezett vállalata, szolgáltatója vagy beszállítója nem biztosítja az oldal funkcióinak fennakadás- vagy hibamentes működését, hogy a hibák hiánytalanul kijavításra kerülnek, vagy hogy az oldal vagy az oldal elérését lehetővé tévő szerverek vírusmentesek, illetve semmilyen más károkozó elemet nem tartalmaznak.

Kötelességének szándékos elmulasztásától eltekintve a GC EUROPE még nagyfokú gondatlanság esetén sem vonható felelősségre

 • bármely, az oldal megtekintésével fellépő technikai probléma által okozott kárért, különös tekintettel vírusok által, szolgáltatás megszakadása miatt, az oldalon lévő harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások által;
 • a honlapról való bármilyen elem letöltése által a felhasználó informatikai infrastruktúráját ért kárért, információvesztésért;
 • az interaktív alkalmazások által okozott bármely kárért;
 • bármely olyan kárért honlapunk használatával kapcsolatban, melynek fő okozója valamilyen előre nem látható körülmény, tény, vagy a GC EUROPE által nem irányított harmadik fél tevékenysége;
 • bármely okozott kárért, amennyiben abban a pénzügyi információ rész érintett, adatokban és információk közt lévő hibáért, amennyiben egyéb rész érintett, illetve bármely adat vagy információk között fellelhető hibáért a honlapon;
 • bármely olyan kárért, amely honlapunk használata közben a felhasználó által elkövetett hibából adódik
 • bármely olyan kárért, amely az oldalon található adatok és információk felhasználó általi egyéni értékeléséből adódik

Ezek a nyilatkozatok a jog által megengedett legszélesebb mértékben érvényesek. Ön határozottan egyetért (a jog által engedélyezett legszélesebb mértékben), hogy sem mi, sem társvállalataink nem vonhatóak felelősségre semmilyen, akár közvetlen, akár közvetetten okozott, speciális, véletlenül vagy szükségszerűen bekövetkezett, példaszerű vagy büntetett károkért, vagy bármilyen más előforduló kárért. Amennyiben honlapunk bármely részével, illetve annak használati feltételeivel elégedetlen, ennek megoldásaként függessze fel az oldal használatát.

5. Harmadik fél által üzemeltetett oldalak
A GC EUROPE olyan más (harmadik fél) által üzemeltetett oldalra mutató hivatkozást használhat, amely nem a GC EUROPE tulajdona, így nem tartozik sem felügyeletébe sem üzemeltetése alá sem részben, sem egészben. Az ilyen, harmadik fél által üzemeltetett honlapokra mutató hivatkozások használata a felhasználók kényelme és informálása érdekében történik.

A harmadik fél által üzemeltetett honlapokon fellelhető tartalom nem tartozik a GC EUROPE felügyelete alá. Amennyiben úgy dönt, hogy ilyen holnapot megnyit, azt csakis saját felelősségre teszi. Az a tény, hogy a GC EUROPE elérhetőséget ad harmadik fél által üzemeltetett oldalhoz nem feltétlenül jelenti, hogy a GC EUROPE jóváhagyta, meghatalmazta vagy szponzorálja az adott oldalt, vagy bármilyen formában csatlakozott a harmadik félhez. A harmadik fél termékeinek vagy szolgáltatásainak említése, amely a felhasználók kényelme és informálása érdekében történik, nem jelenti a harmadik féllel való együttműködést, valamint nem jelenti, hogy a GC EUROPE ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak az igénybevételére buzdítana.

Továbbá részben vagy egészben harmadik fél által működtetett holnapok hivatkozhatnak erre az oldalra. Az irányelvek szerint ilyen hivatkozás nem jöhet létre a GC EUROPE írásos beleegyezése nélkül. Mindazonáltal a GC EUROPE-nak nem áll módjában ezeknek a honlapoknak a tartalmát vizsgálni, valamint nincsen semmilyen befolyással az adott oldal tartalmát és egyéb tulajdonságait illetően.

6. Kártalanítás
Ön beleegyezik, hogy a GC EUROPE-ot, annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, a licenszeiket a GC EUROPE-ra átruházókat, és szolgáltatóit kártalanítja, megvédi, valamint mentesíti minden olyan kár, kötelezettség, veszteség, kiadás és költség viselése alól, beleértve az indokoltan felmerülő jogi képviselői díjakat, amelyek a Honlap nem megfelelő használatából, a Felhasználási Feltételek megsértéséből, vagy az Ön Internet azonosítójával összefüggésbe hozható tevékenységből erednek (beleértve a gondatlanság és a szándékosság eseteit is), amelyet Ön vagy bármely más, az Ön Internet azonosítóját használó személy követ el jelen Weboldal meglátogatása során (pl. bármely szellemi tulajdon megsértése vagy más természetes- vagy jogi személyek jogainak megsértése).

7. Vonatkozó jogszabályok és joghatóság
A Honlap használatára, valamint bármely, itt szereplő anyaggal összefüggő követelésre vonatkozóan minden tekintetben a Belgiumban érvényes jog az irányadó. A felhasználással Ön beleegyezik, hogy bármely jogi lépéssel kapcsolatban a Honlap felhasználásával és annak szabályaival kapcsolatban Ön ellen kizárólag a Leuveni Bíróság (Belgium) járhat el. Vagyis Ön ezúton hozzájárul, hogy a helyi jogszabályoknak való megfelelésért saját maga felelős.

8. További rendelkezések
Amennyiben a Felhasználási Feltételek bármelyike törvénytelen, hiányos, vagy bármilyen okból nem érvényesíthető, abban az esetben az adott előírást el kell választani ezektől a Felhasználási Feltételektől, az nincsen hatással a fennmaradó szabályok érvényességére és érvényesíthetőségére. A Felhasználási Feltételek, bele értve Adatvédelmi Szabályzatunkat, az itt felsorolt témákban teljes értékű megállapodás Ön és cégünk között.

A Honlap üzemeltetője a GC EUROPE NV (Belgium központú cég, melynek székhelye Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgium). Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info.gce@gc.dental vagy a fent említett postai címen.