Termeni şi Condiţii de Utilizare

VĂ RUGĂM CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE REFERITOARE LA UTILIZAREA SITEULUI NOSTRU WEB.

Aceste precizări legale reflectă Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale acestui website. Acest website este proprietatea GC EUROPE (cu sediul oficial în Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgia).

Acceptând să utilizaţi acest website sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare (“Termeni & Condiţii”).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a modifica, adăuga sau elimina Termenii şi Condiţiile sau anumite părţi ale acestora, fără o notificare prealabilă. Prin urmare, trebuie să verificaţi Termenii şi Condiţiile periodic. Prin utilizarea acestui website, după efectuarea unor modificări a Termenilor şi Condiţiilor, vom presupune că aţi acceptat să fiţi de acord cu modificările operate, indiferent dacă le-aţi revăzut sau nu. În cazul în care nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile nu trebuie să utilizaţi acest website.

1. Restricţii referitoare la utilizarea materialelor
În lipsa altor precizări, vă acordăm dreptul limitat, non-exclusiv, netransferabil de a accesa, utiliza şi expune acest website şi materialele oferite în beneficiul dumneavoastră personal, necomercial, numai în cazul în care respectaţi integral prevederile Termenilor & Condiţiilor.

Acceptaţi faptul că acest website conţine informaţii, programe, fotografii, video, texte, grafică, muzică, sunete, întrebări, sugestii creative, mesaje, comentarii, feedbackuri, idei, reţete, note, desene, articole şi alte materiale (denumite în continuare “Conţinut”) protejate de legea drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate, prin patente, mărci înregistrate şi/sau alte drepturi de proprietate, iar aceste drepturi sunt valide şi protejate sub toate aspectele, formele de comunicare şi tehnologiile existente în prezent sau care vor fi dezvoltate în viitor.

Pentru alte mijloace de comunicare în afară de Internet, ne raportăm în mod expres la “Disclaimer on Promotional Electronic Media Give a Ways”.

Indiferent de circumstanţe, GC EUROPE este proprietarul sau concesionarul acestor drepturi şi prin urmare tot Conţinutul este protejat prin drepturi de autor supuse legilor aplicabile ale drepturilor de autor (şi GC EUROPE deţine dreptul de autor în selecţia, coordonarea, aranjarea şi îmbunătăţirea Conţinutului). În plus, toate mărcile înregistrate care apar pe acest website sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi. Partenerii noştri comerciali, furnizorii, agenţiile de publicitate, sponsorii, licenţiatorii, antreprenorii şi alte terţe părţi pot avea deasemenea drepturi de proprietate adiţionale asupra Conţinutului, puse la dispoziţie pe acest website.

Din acest punct de vedere, nu puteţi modifica, publica, transmite, distribui, executa, participa la transferul sau vânzarea, crearea de lucrări derivate din, sau exploatarea în orice fel a Conţinutului, integral sau parţial. Atunci când descărcaţi Conţinutul pe calculatorul dumneavoastră nu aveţi nici un drept de proprietate asupra Conţinutului. Modificarea sau utilizarea Conţinutului în oricare alt scop, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea oricărei părţi din Conţinut în formă tipărită sau pe oricare alt website sau reţea de calculatoare este interzisă, în afara cazului în care primiţi în prealabil permisiunea noastră prin acord scris. Deasemenea aveţi nevoie de permisiunea GC EUROPE prin acord scris pentru a crea legături (hyperlink) cu websiteul nostru.

Deasemenea, aveţi obligaţia de a nu întreprinde nici o acţiune care ar impune o solicitare nerezonabilă sau disproporţionat de mare asupra infrastructurii websiteului sau care ar interfera cu funcţionarea corectă a websiteului.

2. Protecţia Datelor
Suntem dedicaţi protecţiei datelor personale şi siguranţei dumneavoastră. Toate datele personale care sunt colectate atunci când utilizaţi acest website vor fi procesate conform Politicii de Confidenţialitate. Acceptând să utilizaţi acest website sunteţi de acord cu Politica de Confidenţialitate.

3. Solicitările de mostre
Următoarele condiţii se aplică tuturor solicitărilor de mostre:

 • Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
 • Mostrele sunt limitate la o mostră per client.
 • Mostrele sunt disponibile numai în ţările care oferă campanii de mostre gratuite.
 • Mostrele pot fi solicitate doar în ţara dumneavoastră de reşedinţă.
 • Termenul de livrare este de până la şase săptămâni .
 • Mostrele nu vor fi livrate la adrese din altă ţară faţă de ţara de reşedinţă.
 • GC EUROPE are libertatea de a hotărâ să refuze o solicitare de mostre.
 • GC EUROPE îşi rezervă dreptul de a înceta sau modifica aceste oferte în orice moment.
 • Mostrele gratuite nu vor fi vândute, introduse pe piaţă sau utilizate ca marfă.
 • Înregistrările incomplete nu vor fi luate în considerare.

4.Precizări referitoare la limitarea răspunderii
Vă rugăm să consultaţi următoarele precizări importante referitoare la limitarea răspunderii:

 • Conţinutul şi materialele de pe acest website sunt oferite “ca atare”, fără alte garanţii, exprese sau implicite. Exceptând prevederile legale, nu oferim nici un fel de garanţie, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanţii implicite de vandabilitate, calitate satisfăcătoare sau conformitate pentru un anumit scop, compatibilitate, garanţie, sau acurateţe;
 • Nici GC EUROPE, nici afiliaţii săi, şi nici licenţiatorii, concesionarii, furnizorii de servicii sau distribuitorii săi sau ai afiliaţilor săi nu garantează că acest website sau oricare aplicaţie inclusă pe acest website va funcţiona continuu sau nu va avea erori, că toate defectele vor fi corectate, sau că acest website sau serverele care găzduiesc acest website nu conţin viruşi sau alte componente periculoase.

Deasemenea, exceptând cazurile de conduită ilicită intenţionată, GC EUROPE nu va fi - chiar şi în caz de gravă neglijenţă- responsabilă pentru:

 • orice fel de pagube rezultate din probleme tehnice întâlnite pe acest website, datorate în special viruşilor, întreruperii serviciului, sau unor websiteuri terţe aflate în legătură cu acest website sau cu care acest website este conectat;
 • orice fel de pagube provocate infrastructurii dumneavoastră IT şi orice pierdere de informaţii rezultată din descărcarea unor elemente de pe acest website;
 • orice fel de pagube provocate de aplicaţii interactive;
 • orice fel de pagube datorate utilizării de către dumneavoastră a acestui website, ale căror cauză principală este o forţă majoră, circumstanţe sau părţi terţe care nu se află sub controlul GC EUROPE;
 • orice fel de pagube rezultate, în măsura în care secţiunea financiară de informaţii este implicată, din erori materiale ale datelor şi informaţiilor de pe website, şi în măsura în care alte secţiuni sunt implicate, din orice erori de date şi informaţii de pe website;
 • orice fel de pagube provocate de erori săvârşite de către dumneavoastră în utilizarea acestui website;
 • orice fel de pagube rezultate din propria dumneavoastră evaluare a datelor şi informaţiilor de pe acest website.

Aceste limitări de răspundere se aplică în întregime conform legii în vigoare. Luaţi la cunoştinţă şi vă exprimaţi acordul în mod expres cu faptul că (conform legii în vigoare) noi şi afiliaţii noştri nu suntem răspunzători pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, speciale, secundare, exemplare sau punitive, sau oricare alte pagube. Dacă sunteţi nemulţumit de oricare parte a websiteului nostru, sau de oricare din termenii & condiţiile menţionate, singura soluţie posibilă o reprezintă încetarea utilizării websiteului.

5. Legături (link-uri) către terţe părţi
GC EUROPE poate oferi diferite tipuri de legături către alte websiteuri (terţe părţi) care nu sunt deţinute, controlate sau operate integral sau parţial de către GC EUROPE. Legăturile către aceste terţe părţi sunt oferite doar în interesul şi pentru informarea dumneavoastră.
Conţinutul acestor websiteuri terţe părţi nu se află sub controlul GC EUROPE, şi în cazul în care decideţi să accesaţi oricare dintre aceste websiteuri o faceţi integral pe propria răspundere. Faptul că GC EUROPE oferă o legătură către un website terţă parte nu implică în mod necesar faptul că GC EUROPE aprobă, autorizează sau sponsorizează astfel de siteuri sau că este afiliată cu o astfel de terţă parte. Orice menţiune a unor produse sau servicii ale unei terţe părţi care este oferită doar în interesul şi pentru informarea dumneavoastră nu constitue o aprobare şi nici o recomandare din partea GC EUROPE a produselor sau serviciilor respective.
În plus, websiteurile deţinute, controlate sau operate integral sau parţial de către terţe părţi pot oferi legături către acest website. În principiu, o astfel de legătură nu poate fi oferită fără o permisiune prealabilă prin acord scris din partea GC EUROPE. Totuşi, chiar şi atunci când oferă permisiunea, GC EUROPE nu are posibilitatea de a examina conţinutul acestor websiteuri şi nu are nici un fel de influenţă sau drept de decizie asupra conţinutului sau a altor caracteristici ale acestor websiteuri.

6. Despăgubiri
Acceptaţi să despăgubiţi, să exoneraţi de răspundere şi, în funcţie de opţiunea noastră, să apăraţi GC EUROPE şi afiliaţii săi, precum şi funcţionarii, directorii, angajaţii, acţionarii, agenţii şi reprezentanţii săi şi pe cei ai afiliaţilor săi împotriva tuturor revendicărilor, răspunderii civile, pagubelor şi/sau costurilor (incluzând, fără a se limita la, onorarii şi cheltuieli judecătoreşti rezonabile) a terţelor părţi rezultate ca urmare a utilizării incorecte de către dumneavoastră a acestui website, violării acestor Termeni & Condiţii, sau nerespectării de către dumneavoastră sau nerespectării sau utilizării de către un alt utilizator a contului dumneavoastră cu referire la acest website (de exemplu: nerespectarea proprietăţii intelectuale sau a altor drepturi ale unei persoane sau entităţi).

7. Legea aplicabilă
Aceşti Termeni & Condiţii sunt guvernaţi de şi interpretaţi în conformitate cu legile Belgiei, fără a da naştere la conflicte ale principiilor juridice. Acceptaţi ca orice acţiune în virtutea legii sau a echităţii ce ia naştere din sau se referă la utilizarea de către dumneavoastră a acestui website sau acestor Termeni & Condiţii se va prezenta doar în faţa Courts of Leuven (Belgia) şi drept urmare consimţiţi şi vă supuneţi competenţei personale a acestei instanţe în scopul judecării unei astfel de acţiuni.

8. Clauze auxiliare
Dacă oricare din clauzele cuprinse în aceşti Termeni & Condiţii este ilicită, ineficientă, sau indiferent de motiv neexecutorie, atunci acea clauză va fi considerată divizibilă de Termeni & Condiţii şi nu va afecta validitatea şi forţa executorie a clauzelor rămase. Aceşti Termeni & Condiţii, împreună cu Politica de Confidenţialitate reprezintă acordul integral dintre dumneavoastră şi noi referitor la acest obiect.

Acest Website este operat de GC EUROPE NV (o companie integrată în Belgia, cu sediul oficial în Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgia). În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri, ne puteţi contacta prin email la info.gce@gc.dental sau prin poştă la adresa menţionată anterior.