Uslovi i pravila korištenja

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆE USLOVE VEZANO UZ KORIŠTENJE NAŠIH INTERNETSKIH STRANICA.

Ova izjava o ograničenju odgovornosti odnosi se na Uslove i pravila korištenja ovih internetskih stranica. Ove internetske stranice uređuje GC EUROPE (s registrovanim sjedištem na adresi Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgija).

Korištenjem naših internetskih stranica saglasni ste s ovim Uslovima i pravilima korištenja.

Zadržavamo pravo, u vlastitoj diskreciji, promjene, prilagođavanja, dodavanja ili ukidanja ovih Uslova i pravila korištenja ili njihovih dijelova u bilo koje doba. Stoga treba redovno provjeravati promjene ovih Uslova i pravila korištenja. Korištenjem ovih internetskih stranica nakon promjene ovih Uslova i pravila korištenja smatramo da ste saglasni s tim promjenama, bez obzira jeste li ih pregledali. Ako niste saglasni s ovim Uslovima i pravilima korištenja, ne trebate koristiti naše internetske stranice.

1. Ograničenje korištenja materijala
Ako nije drugačije navedeno, odobravamo vam neekskluzivno, neprenosivo i ograničeno pravo pristupa, korištenja i izlaganja ovih internetskih stranica i materijala koji se na njima nalaze za vlastitu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da ste u potpunosti saglasni s odredbama ovih Uslova i pravila korištenja.

Ovime potvrđujete da ove internetske stranice sadrže podatke, softver, slike, video, tekst, grafiku, muziku, zvukove, pitanja, kreativne prijedloge, poruke, komentare, povratne informacije, ideje, recepte, bilješke, crteže, članke i ostale materijale (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom: “Sadržaj”) koji su zaštićeni autorskim pravom, pravom o bazama podataka, patentima, zaštitnim znacima, poslovnim tajnom i/ili drugim vlasničkim pravima, te da su ta prava važeća i zaštićena u svim sada postojećim i kasnije razvijenim oblicima, medijima i tehnologijama.

Za ostale medije osim interneta, isključivo se pozivamo na svoju “Izjavu o ograničenju odgovornosti vezano uz promotivne sadržaje elektronskih medija”.

U svakom slučaju, GC EUROPE je vlasnik ili nositelj navedenih prava na bazi kojih je sav Sadržaj zaštićen autorskim pravom u skladu sa važećim zakonima o autorskim pravima (i GC EUROPE je vlasnik prava vezano uz odabir, koordinaciju, uređenje ili poboljšanje takvog Sadržaja). Pored toga, svi zaštitni znaci koji se pojavljuju na ovim internetskim stranicama su zaštitni znaci pojedinačnih vlasnika. Naši komercijalni partneri, dobavljači, oglašivači, sponzori, davatelji dozvola, ugovaratelji i druge treće strane mogu takođe imati dodatna vlasnička prava vezano uz Sadržaj koji objavljuju na ovim internetskim stranicama.

Vezano uz navedeno, nije dozvoljeno mijenjanje, objava, prijenos, distribucija i izvođenje Sadržaja, kao ni sudjelovanje u njegovom prijenosu ili prodaji, izrada njegovih inačica ili na bilo koji način korištenje bilo kojeg Sadržaja u cjelini ili djelomično. Preuzimanjem Sadržaja na računar ne dobiva se nikakav vlasnički interes u njemu. Prilagođavanje Sadržaja ili njegovo korištenje za bilo koju drugu svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje Sadržaja u štampanom obliku ili na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici ili na umreženom računaru, strogo je zabranjeno, osim uz našu prethodnu pismenu dozvolu. Takođe je potrebno prethodno pismeno odobrenje kompanije GC EUROPE za izradu hiperveze za našu internetsku stranicu.

Osim toga se obvezujete da nećete poduzimati aktivnosti koje predstavljaju nerazumno ili neproporcionalno veliko opterećenje za infrastrukturu ovih internetskih stranica ili koje mogu ometati nesmetani rad internetskih stranica.

2. Zaštita podataka
Cilj nam je zaštiti vašu privatnost i sigurnost. Bilo koji lični podaci koje prikupimo od vas pri korištenju ovih internetskih stranica bit će obrađeni u skladu sa našom Politici privatnosti. Korištenjem ovih internetskih stranica saglasni ste s našom Politikom privatnosti.

3. Narudžba uzoraka
Navedeni uslovi se primjenjuju na sve narudžbe uzoraka:

 • Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
 • Količina je ograničena na jedan uzorak po korisniku.
 • Dostupni samo na tržištima koja podržavaju kampanje besplatnim uzorcima.
 • Uzorci se mogu naručiti samo u zemlji u kojoj ste registrovani.
 • Molimo da uvažite isporuku uzoraka u roku od 6 sedmica.
 • Uzorci se neće dostavljati na adresu izvan zemlje u kojoj ste registrovani.
 • GC EUROPE može da odbije zahtjev za narudžbu uzoraka po sopstvenom nahođenju.
 • GC EUROPE zadržava pravo prekida ili izmjene ovakvih ponuda u bilo koje vrijeme.
 • Besplatni uzorci se ne smiju prodavati, iznositi na tržište ili koristiti kao trgovačka roba.
 • Nepotpune registracije neće biti uzete u obzir.

4.Ograničenje garancije
Skrećemo pažnju na sledeća važna ograničenja garancije:

 • Sadržaj i materijali na internetskim stranicama dostupni su “u postojećem obliku” bez garancije bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih. Osim u mjeri kako je zabranjeno zakonom, odričemo se svih garancija, izričitih ili implicitnih, uključujući ali ne ograničavajući se na implicitne garancije sposobnosti prodaje, zadovoljavajuće kvalitete i prilagođenosti određenoj svrsi, kompatibilnosti, sigurnosti ili tačnosti;
 • Ni GC EUROPE niti bilo koja naša podružnica, naši ili njihovi davatelji i primatelji dozvola, pružatelji usluga ili dobavljači ne garantuju da ove internetske stranice ili bilo koja funkcija sadržana u njima neće biti bez prekida ili bez grešaka, da će svi nedostaci biti ispravljeni, niti da ove internetske stranice ili server koji čini ove internetske stranice dostupnima ne posjeduju viruse ili druge štetne komponente.

Osim u slučaju namjernog lošeg postupanja, GC EUROPE takođe neće - čak ni i u slučaju velikog propusta - biti odgovoran za:

 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz tehničkih problema koji se jave na ovim internetskim stranicama, posebno uslijed virusa, prekida usluge i internetskih stranica trećih strana, na koje ove internetske stranice imaju linkove ili koje imaju linkove na ove internetske stranice;
 • bilo kakvu štetu nanesenu vašoj informacijsko-telekomunikacijskoj infrastrukturi i bilo koji gubitak podataka uslijed preuzimanja elemenata s naših internetskih stranica;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz interaktivnih aplikacija;
 • bilo kakvu štetu vezano uz korištenje ovih internetskih stranica čiji je glavni uzrok viša sila, činjenice ili treće strane koje ne kontroliše GC EUROPE;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi, ukoliko se radi o području financijskih informacija, iz materijalnih grešaka u podacima i informacijama na našim internetskim stranica, a ukoliko se radi o drugim područjima, koja proizlazi iz bilo kakve greške u podacima ili informaciji na internetskim stranicama;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz grešaka koje prouzročite u korištenju ovih internetskih stranica;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz vlastite ocjene podataka i informacija na ovim internetskim stranicama.

Ova ograničenja odgovornosti primjenjuju se u maksimalnom opsegu dozvoljenom zakonom. Izričito razumijete i saglasni ste da (u maksimalnom opsegu dozvoljenom zakonom) mi i naše povezane kompanije nismo odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu, primjernu ili kaznenu štetu, ili bilo kakvu drugu štetu. Ako niste zadovoljni bilo kojim dijelom naših internetskih stranica ili Uslovima i pravilima njihovog korištenja, vaš jedini i isključivi pravni lijek je prekid korištenja ovih internetskih stranica.

5. Linkovi na stranice trećih strana
GC EUROPE može pružiti različite vrste linkova za druge internetske stranice (od trećih strana) koje nisu u potpunosti ili djelomično u vlasništvu ili kontroli GC EUROPE, niti ih GC EUROPE održava. Linkovi na internetske stranice takvih trećih strana pružaju se samo vama kao pogodnost ili za informaciju.

Sadržaj bilo kojih internetskih stranica takvih trećih strana ne kontroliše GC EUROPE te ako im odlučite pristupiti, to činite potpuno na vlastiti rizik. Činjenica da GC EUROPE pruža link za internetske stranice trećih strana ne znači nužno da GC EUROPE preporučuje, odobrava ili sponzoriše bilo koju takvu stranicu ili da je povezan s takvom trećom stranom. Bilo kakvo spominjanje proizvoda ili usluga trećih strana, što se provodi samo vama za pogodnost i informaciju, ne znači odobrenje ili preporuku takvih proizvoda ili usluga od strane GC EUROPE.
Nadalje, internetske stranice, čiji je vlasnik, ili ih kontroliše ili održava u potpunosti ili djelomično treća strana mogu pružati linkove na ove stranice. Načelno se takav link ne može dati bez prethodne pismene saglasnosti GC EUROPE. Međutim, i ako da saglasnost, GC EUROPE nema mogućnost pregledavanja sadržaja tih stranica i time nema nikakvog uticaja na sadržaj ili druge elemente tih stranica.

6. Naknada štete
Ovime ste saglasni da ćete obeštetiti, ne smatrati odgovornim te, po našem zahtjevu, braniti GC EUROPE i naše podružnice te naše i njihove službenike, direktore, zaposlenike, dioničare, agente i predstavnike od zahtjeva, odgovornosti, šteta i/ili troškova (uključujući no ne ograničavajući se na razumne advokatske naknade i troškove) trećih strana koji proizlaze iz nepravilnog korištenja ovih internetskih stranica, vašeg kršenja ovih Uslova i pravila ili vaše povrede prava, ili povrede ili korištenja vašeg računa od strane bilo kojeg drugog korisnika vezano uz ove internetske stranice (na primjer: povreda prava intelektualnog vlasništva ili drugih prava bilo koje fizičke ili pravne osobe).

7. Važeće pravo i odabir suda
Ovi Uslovi i pravila izrađeni su i tumače se u skladu s belgijskim zakonom, bez primjene bilo kakvih načela sukoba zakona. Saglasni ste da ćete bilo kakve sudske tužbe koje proizlaze ili se odnose na vaše korištenje ovih internetskih stranica ili ovih Uslova i pravila podnijeti samo pred sudovima u Leuvenu (Belgija) te ste ovime saglasni i predajete takve sporove u nadležnost tih sudova.

8. Ostale odredbe
Ako je bilo koja odredba ovih Uslova i pravila nezakonita, nevažeća ili iz bilo kojeg razloga neprovediva, ta se odredba može izdvojiti iz ovih Uslova i pravila i neće uticati na važenje ili provođenje ostalih odredbi. Ovi Uslovi i pravila zajedno s našom Politikom privatnosti čine cjelokupni ugovor između nas i vas koji se odnosi na predmet ovog teksta.

Ove internetske stranice održava GC EUROPE NV (kompanija osnovana u Belgiji, s registrovanim sjedištem na adresi Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgija). U slučaju pitanja ili nejasnoća, možete nas kontaktirati na email info.gce@gc.dental ili poštom na gore navedenu adresu.